Categories
Ciekawostki Teologia

Jak prowadzić z sukcesem biznes – lekcje z Talmudu

Ostatnio znajoma podesłała mi link: http://www.kahaner.com/10_talmud_lessons.shtml

Aby go lepiej zrozumieć postanowiłem przetłumaczyć go na Polski, uważam iż przedstawia niezwykle uniwersalne zasady prowadzenia z sukcesem biznesu:

 1. Lekcja pierwsza: Duchowa strona pieniędzy
  1. Ostateczną rolą pieniędzy jest zapewnienie osobie i/lub firmie czasu i zasobów do nauki, wzrostu duchowego i czynienia dobrych uczynków.
  2. Naprawdę bogata osoba to taka, która zachwyca się tym co posiada.
  3. Zyskowne przedsiębiorstwa są zobowiązane do dobrych uczynków dzięki swoim pieniądzom, do zwiększania dobrobytu społeczności poprzez pracę.
  4. Sukces finansowy opiera się na zadowoleniu klientów, respektowaniu praw i potrzeb pracowników i produkcji wspaniałych produktów i usług.
 2. Lekcja druga: Praca jako akt święty
  1. Praca uważana jest za akt święty, żadna praca nie hańbi, bez względu jaka ona jest.
  2. Głównym celem pracy jest
Categories
Teologia

P(O)szukiwanie dobra

W Tygodniku Powszechnym
z dn.16 lutego 2003 r. ukazał się interesujący artykuł Jacka Filka pt. „Dowód dobra”. Autor artykułu podejmuje temat zaskakujący, choć po wnikliwym przeczytaniu treści, dość oczywisty. Oto w obliczu dobra, człowiek okazuje coraz więcej podejrzliwości. Brakuje racji dla urzeczywistnienia dobra w życiu, ponieważ dobro to domaga się, mocą naszej nieufnej natury, ciągłego uzasadnienia. Słynne wyznanie filozofa z Królewca I. Kanta: „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”, nie byłoby już dziś tak oczywiste. Człowiek nawykły do ustawicznego dowodzenia i przekonywania, kwestionuje to prawo. Domaga się przedstawienia niezbitych argumentów „za” byciem dobrym.
„Miłuj bliźniego swego”, „nie kradnij”, „nie zabijaj”… – wszystko to zdaje się trafiać na jakiś wewnętrzny opór, który sprowadza się do pytania: dlaczego?
I w tym oto momencie,

Categories
Odczucia Opinie Teologia

Judasz vs św. Piotr

Miłosierdzie Boże Judasz – zdradził, a św. Piotr? był wierny. Czy aby na pewno? On też zdradził Jezusa w chwili najcięższej, ten który obiecywał że pójdzie za Mistrzem każdą jego drogą.

Judasz zdradził raz, św. Piotr – 3 razy.

Więc co sprawiło, że jeden z nich jest uważany za przeklętego a drugi „otrzymał klucze królestwa niebieskiego”?

Sprawiła to wewnętrzna postawa obu, zaufanie i zawierzenie Bogu, Judasz nie wierzył że ktokolwiek, z samym Bogiem na czele, jest w stanie wybaczyć mu to co zrobił, Piotr wierzył i ufał w Miłosierdzie Boże.

Judasz całą „winę” za swój czyn wziął na swoje barki i… powiesił się – jak podaje legenda, bo nie mógł tego znieść.

Piotr wiedział, że jego winę wziął już na swoje barki Jezus Chrystus, zawisnąwszy na krzyżu, że pomimo bólu i wstrętu do samego siebie za to co zrobił, Jezus mu przebaczył i chce aby dalej Mu służyć… że pomimo tak wielkiego świństwa Jezus dalej powierza mu bardzo ważną misję – misję budowania Kościoła i jego pielęgnację. Że Jezus przebacza mu bilblijne 77 razy…

Judasz chciał wykorzystać Boga do własnych celów i poniósł klęskę.

Piotr, choć momentami nie chciał, realizował to do czego został powołany i dostąpił chwały…

Wierzę, że pomimo „natury szubrawców”, tych którzy (prawie) zawsze zawodzą, możemy dostąpić chwały i zbawienia, samorealizacji, szczęścia, nieba, bo poza łaską którą dał nam Bóg, zależy to od nas, od tego co z nią zrobimy, czy postąpimy jak Judasz biorąc winę na siebie i wierząc że nie ma dla nas ratunku, czy jak Piotr ufając w Miłosierdzie…

Categories
Teologia

Teologia spotkań

„Historia zbawienia podejmuje nie tyle problem samych dziejów człowieka, ile problem sensu jego bytowania. Jest ona więc historią i zarazem metafizyką. Jest w pewnym sensie najbardziej integralną teologią – teologią wszystkich spotkań pomiędzy Bogiem i światem”

Jan Paweł II

Siłą Kościoła w dzisiejszym świecie jest niewątpliwie ta ciągle świeża i chyba jeszcze nie do końca zgłębiona mądrość Ewangelii. Siłą Kościoła jest jego uniwersalne przesłanie skierowane do każdego człowieka, bez względu na to, kim jest i jakie wiedzie życie. Siłą Kościoła jest sam Chrystus, który przed nikim nie zamyka drzwi.
Jednak słowo „siła” w tym przypadku, nie zawsze kojarzy się ze Słowem Boga – zawiera w sobie jakby więcej odniesień do ludzkich możliwości, do ludzkiego potencjału działania. Oczywiście jest rzeczą absolutnie słuszną, aby wprowadzając Słowo Boga w los człowieka zaangażować to wszystko, co człowiek posiada najlepszego, co decyduje o skuteczności podejmowanych przez niego przedsięwzięć.
Mocą ludzkiej