Categories
Wiersze

1. listopada…

Pamiętajmy
o naszych bliskich zmarłych,
może w swej wędrówce ku niebu
jeszcze potrzebują naszej pomocy,
w modlitwie i wspomnieniach,
w dobrym słowie,
dobrej pamięci o dobru które tu poczynili…

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

23.10.2007 StC

Categories
Wiersze

Życie jak przerwana droga krzyżowa…

Życie jak przerwana
droga krzyżowa
na stacji dwunastej
jest bez sensu,
ciągłe w cieniu śmierci
trwanie,
śmierci co kres
stanu rzeczy przynosi
śmierci co po niej
nic niema,
ostateczność,
bez wieczności…

A przecież Jezus
idąc drogą krzyżową,
doszedł do stacji
piętnastej.
Zwyciężywszy śmierć
z grobu powstał.
Żyje!!!
Dał nadzieję,
że każdy krzyż,
że każde umieranie
nie tylko śmiercią się kończy
że jest po nim
życie…
„…Sprawiedliwy z wiary
żyć będzie.”

21.04.00 StC

Categories
Wiersze

Święty dnia szarego

Święty dnia szarego,
poszedł do sklepu–kupił,
wrócił–brudy uprał,
gary poumywał i
bieliznę uprasował,
tu pocieszył, tam pogadał,
ugotował i nastawił
wodę na herbatę
dziurę zatkał,
kran naprawił
wszystko zrobił,
spocił bardzo,
a pod wieczór,
padł na łoże,
bez słów żalu
i bez skargi
usnął Boga chwaląc
za dzień cały!

3.09.00 StC

Categories
Wiersze

Poszedłeś na górę

Poszedłeś na górę
modlić się
zabrałeś nas
ze sobą.
Liczyłeś na nas,
na nasze wsparcie,
a myśmy
posnęli,
noc tak bardzo
się dłużyła
a Ciebie nie było.
Nie, Ty byłeś
tylko Ty trwałeś
na modlitwie
w bólu
cierpieniu
byliśmy potrzebni
jak uczniowie
jak przyjaciele
a myśmy
posnęli.
Byliśmy tam
z Tobą,
ale Ty byłeś
sam
i Bóg był
z Tobą
(i Mojżesz
i Eliasz)
a myśmy
posnęli.
Czuwałeś
a myśmy
przespali.

A później
na krzyżu
znów byłeś
sam,
a myśmy
uciekli,
po trzykroć
zawiedliśmy,
lecz Ty
wciąż
chcesz
byśmy byli
Twymi
uczniami,
tak srodze
upadliśmy,
a Ty wciąż
chcesz
byśmy się
podnosili
byli Twymi
uczniami,
byśmy Ciebie
wciąż głosili,
byśmy czuwali
Ty wciąż nas
kochasz
wciąż
przebaczasz
codzienne
osamotnienia
Góry Tabor
Ogrodu Oliwnego
Krzyża
nie brzydzisz
się nami,
choć my
wciąż
rozpaczamy
cośmy uczynili,
dlaczegośmy spali
że my
nie godni…

Mamy się
podnosić
i iść.
Głosić,
nauczać.
Żyć
z Tobą.
Trwać
w Tobie.
Być
z Tobą!

11.03.01 StC

Categories
Wiersze

Widziałem Jezusa

Widziałem Jezusa
triumfującego
ze spokojem
przez życie
me przeszedł,
Oddałem mu się
mało, lecz
On zwyciężył.

On chce mnie
całego, wtedy
w pełni zwycięży,

Człowieku,
On śmierć pokonał,
jakżeby nie mógł
twym troskom
zaradzić,
On, dla którego
nie ma barier…

Tylko twoje „nie”
może Go powstrzymać.

<dokończyć, uzupełnić, poprawić> 29.10.00 StC