Categories
Ciekawa książka

Prawa sukcesu

Sukces jak każda dziedzina w życiu podlega prawom i regułom…
„Wieki” temu Napoleon Hill, bardzo mocno badał „zjawisko sukcesu” i szukał odpowiedzi na pytanie: „Jak osiągnąć sukces?”, czy mu się to udało? – myślę że tak, z zakresu swoich badań napisał 16 tomowe dzieło, które do tej, właśnie, pory nie było publikowane w Polsce.
16 tomów wiedzy z badań nad sukcesem? Hmmm, to chyba coś odkrył.

  1. Tom 1:  SuperUmysł (Czyli jak wyeliminować hamulce, które blokują Twoją podświadomość?)
  2. Tom 2:  Określony Cel Główny (Czyli moc skupienia się na tym, czego naprawdę pragniesz)
  3. Tom 3:  Wiara W Siebie (Czyli jak pokonać 6 podstawowych lęków, które oddalają Cię od sukcesu?)
  4. Tom 4:  Nawyk Oszczędzania (Gdy poznasz dogłębnie to prawo, zrozumiesz, dlaczego bogaci stają się jeszcze bogatsi)
  5. Tom 5: …w przygotowaniu…

Hill uważał, że sukces jest sprawą nadrzędną i że to właśnie jemu Amerykanie zawdzięczają dobrobyt, jakim cieszyli się przez prawie dwa stulecia. On także pierwszy przedstawił ideę „Określonego Celu Głównego” jako wyzwanie dla Czytelników, ponieważ uważał, iż 95% ludzi nie ma twardych przekonań i już sam ten fakt stawia sukces poza ich zasięgiem. (źródło: Wikipedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published.