Categories
Inne

Ku zastanowieniu

Recepta. W przekładzie Jana Kochanowskiego

PSALM 15

Domine, quis habitatit in tabernaculo Tuo

Kto będzie w Twoim mieszkaniu przebywał?

Kto będzie Twego pałacu świętego,

Wieczny mój Boże, wesela zażywał?

Człowiek niewinny, człowiek uprzejmego

Serca, który sprawiedliwość miłuje,

Który nie mówi słowa fałszywego,

Który bliźniego swego nie szacuje,

Nie szuka z cudzą szkodą swej korzyści,

Przeciw obmowcom sąsiada ratuje,

Ma niepobożne ludzi w nienawiści,

Dobrym, gdzie może, pomocy dodawa,

A co przyrzecze, by naciężej – ziści;

Pieniędzy w lichwę nikomu nie dawa,

Nie bierze darów przeciw niewinnemu:

Kto się tak rządzi, kto przy tym zostawa,

Śmiele niech ufa pokojowi swemu.

Jakie to proste. I o ile łatwiej by nam się żyło. Że jeszcze raz zacytuje „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego”.

Polecam spróbować, wypróbowany już przez starożytnych sposób na godne życie.

Robert

Leave a Reply

Your email address will not be published.