Categories
Inne

Mistrzowie logistyki, czyli człowiek potrafi

Poszukując ilustracji do pojęcia „jakość” znalazłem taką oto stronę, która de facto, ma bardzo dużo z jakością…

http://czad2.blogspot.com/2007/11/mistrzowie-logistyki.html

…z jakością ludzkiej kreatywności i wynalazczości

Leave a Reply

Your email address will not be published.