Categories
Inne

W razie wypadku – In Case Of Emergency – ICE – I.C.E.

Nikt nie zakłada, że spotka go wypadek… ale to się zdarza. Często jest „z nami” tylko komórka, a w niej pełno numerów do naszych bliskich, dalszych i prawie znajomych… Jak ktoś, kto nas ratuje (pogotowie, lekarz, policja, straż, inny człowiek) ma zawiadomić naszych bliskich, jak odnaleźć ten jeden, jedyny, najważniejszy numer? – my wtedy możemy być nie przytomni, więc nic nie powiemy…

Jest na to bardzo prosta rada: Numer do najbliższej/najważniejszej osoby zapiszmy jednoznacznie w komórce jako: żona, mąż, matka, etc… – będzie to zrozumiałe dla wszystkich, którzy „pomocy dla nas” będą szukać w naszej komórce…

Jest jednak jeszcze pewniejszy sposób i chyba ważniejszy sposób: najważniejszą osobę nazwij skrótem: ICE lub I.C.E. – od angielskiego In Case of Emergency – wtedy, każdy ratownik, nawet poza Polską, będzie wiedział o co chodzi – najlepiej zapisać ten numer z kierunkowym do Polski (+48 ….), a jeśli jest ich kilka zapisz w kolejności ważności: ICE1, ICE2, ICE3

Zrób to teraz,

zapisz taki numer w swoim telefonie – może ci to kiedyś uratować twoje życie, powiedz o tym innym, lub napisz im maila, zrób to dla siebie, bo im więcej ludzi będzie o tym wiedzieć, tym większą masz szansę że nawet nie profesjonalny ratownik będzie szukał informacji do twoich bliskich…

Napisz maila!!!

Aha i najważniejsze: osoba „ICE” powinna być jak najlepiej poinformowana o twoim zdrowiu, znać zażywane przez ciebie leki, znać twoją grupę krwi itd…

Leave a Reply

Your email address will not be published.