Categories
Odczucia Opinie Teologia

Judasz vs św. Piotr

Miłosierdzie Boże Judasz – zdradził, a św. Piotr? był wierny. Czy aby na pewno? On też zdradził Jezusa w chwili najcięższej, ten który obiecywał że pójdzie za Mistrzem każdą jego drogą.

Judasz zdradził raz, św. Piotr – 3 razy.

Więc co sprawiło, że jeden z nich jest uważany za przeklętego a drugi „otrzymał klucze królestwa niebieskiego”?

Sprawiła to wewnętrzna postawa obu, zaufanie i zawierzenie Bogu, Judasz nie wierzył że ktokolwiek, z samym Bogiem na czele, jest w stanie wybaczyć mu to co zrobił, Piotr wierzył i ufał w Miłosierdzie Boże.

Judasz całą „winę” za swój czyn wziął na swoje barki i… powiesił się – jak podaje legenda, bo nie mógł tego znieść.

Piotr wiedział, że jego winę wziął już na swoje barki Jezus Chrystus, zawisnąwszy na krzyżu, że pomimo bólu i wstrętu do samego siebie za to co zrobił, Jezus mu przebaczył i chce aby dalej Mu służyć… że pomimo tak wielkiego świństwa Jezus dalej powierza mu bardzo ważną misję – misję budowania Kościoła i jego pielęgnację. Że Jezus przebacza mu bilblijne 77 razy…

Judasz chciał wykorzystać Boga do własnych celów i poniósł klęskę.

Piotr, choć momentami nie chciał, realizował to do czego został powołany i dostąpił chwały…

Wierzę, że pomimo „natury szubrawców”, tych którzy (prawie) zawsze zawodzą, możemy dostąpić chwały i zbawienia, samorealizacji, szczęścia, nieba, bo poza łaską którą dał nam Bóg, zależy to od nas, od tego co z nią zrobimy, czy postąpimy jak Judasz biorąc winę na siebie i wierząc że nie ma dla nas ratunku, czy jak Piotr ufając w Miłosierdzie…

2 replies on “Judasz vs św. Piotr”

„Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga*». Na to rzekł do nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem». Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem – jeden z Dwunastu – miał Go wydać.”
I tu się między innymi zasadza przepaść między wielkością grzechu Piotra, a zdradą Judasza. Judasza opętał i koniec końców zgubił szatan, a Piotr, Piotr to tak jak my, czasem z czymś odjechał i musiał od Jezusa dostać po głowie.
Nawet w quo vadis było, jak wbrew woli Boga się ewakuował z Rzymu i Jezus go zawrócił z ucieczki.
Ale Piotr uwierzył i dlatego Jezus wybrał!
Znamienne jest też to, że wszyscy apostołowie zginęli śmiercią męczeńską. Tak wielka była ich wiara, bo byli świadkami cudu zmartwychwstania Jezusa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.