Categories
Odczucia Opinie Przydatne

Komputer a zdrowie: Szał myszkowy

Komputery mają ogromny wpływ na nasze życie, są coraz powszechniejsze, coraz bardziej „zżyte” z nami i naszym życiem, otaczają nas zewsząd, i coraz bardziej wpływają negatywnie.
Ostatnio naukowcy zauważyli coś, co nazwali „szałem myszkowym” – niepokojące zjawisko, którego symptomy to nerwowe wielokrotne klikanie w myszkę, uderzanie myszką w stół, agresja, objawy powyższe występują w sytuacji, kiedy użytkownik komputera nie może się doczekać jakiejś operacji, np. załadowania strony internetowej…

Znajome?

Osobiście przytrafiło mi się to już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy…
Wydaje się, że tak jak kierownica samochodu zmienia najporządniejszego, najprzykładniejszego obywatela, w bestię, pałającą agresją i chęcią zemsty, a nawet krwi, do drugiego z byle powodu np. zajechania drogi, tak samo chyba komputery…

Jak z tym walczyć? Pamiętać, że to tylko maszyna, że nigdzie się nie śpieszymy, a gdy nastąpi, odejść od komputera, zrobić kilka głębokich wdechów, policzyć do 10, 100, czy nawet 1000, może pomieść lub podrzeć kartkę papieru, wszystko to, co rozładuje te negatywne emocje.

PS. Nie dajmy się maszynie odhumanizować! Najważniejszy powinien być człowiek!

Leave a Reply

Your email address will not be published.