Categories
Opinie

Dlaczego warto być w internecie?…

Web 2.0 colage

…aby nie być wykluczonym ze społeczeństwa 2.0 (społeczeństwa informacyjnego), dziś coraz więcej spraw można załatwić poprzez internet, coraz więcej można kupić i to nie rzadko o kilkaset złotych taniej niż „realnym” sklepie, można zarabiać w internecie sprzedając swoje produkty na allegro, czy zakładając sobie własny sklep – czasem jest to tylko 10 min…

Wszystkie te powody doskonale obrazują statystyki, bo wg GUS w roku 2007

  • tylko w 54% gospodarstw domowych znajdowały się komputery,
  • natomiast 41% miało jednocześnie dostęp do Internetu,
  • na przełomie lat 2006 i 2007 już ponad 20% przedsiębiorstw zaopatrywało się w Globalnej Sieci,
  • a co czwarte gospodarstwo domowe używało Internetu do wyszukiwania informacji o towarach i usługach.

Zaś w latach 2004 – 2006 liczba firm prowadzących sprzedaż drogą elektroniczną podwoiła się i teraz już co dziesiąte przedsiębiorstwo umożliwia przeprowadzanie transakcji w Internecie.

„W sytuacji, gdy tak liczna grupa konsumentów poszukiwania potrzebnych produktów zaczyna od Internetu, nieobecność w tym medium może oznaczać dla firm olbrzymie straty. Większość szukających po znalezieniu w Internecie wizytówek interesujących ich usługodawców zaprzestaje dalszych poszukiwań, ograniczając się jedynie do wyboru oferty spośród tych, które obejrzeli na ekranie monitora. Jak nietrudno zgadnąć, zyski firm działających również on-line mogą być często kilkakrotnie wyższe niż tych stroniących od Sieci.”

Stwierdzenie „firma, której nie ma w Internecie, nie istnieje” nie tak dawno mogło wzbudzać uśmiech jako zdecydowanie przesadne. Coraz liczniejsze przykłady dowodzą jednak, że dziś jest ono niedalekie od prawdy.

…I może się okazać że w całkiem niedalekiej przyszłości, bez internetu nie załatwimy już nic, Polska administracja publiczna w tej kwestii u nas jeszcze szfankuje, bo np. w Austrii można przez internet załatwić już 4 razy więcej spraw niż u nas…

Leave a Reply

Your email address will not be published.