Categories
Opinie

Kościół Pokoju – Świdnica – zabytek UNESCO

W sobotę zorganizowaliśmy sobie wycieczkę do Sobótki. Jadąc na miejsce córeczka zasnęła, żona też, a ja mając miękkie serce i nie chcąc ich budzić pojechałem dalej. Zrodził się pomysł: jedźmy zatem do Świdnicy, do protestanckiego kościoła Pokoju, to tylko 20 km więcej.

Pojechałem, trafiłem bez problemu, ten zabytek UNESCO, razem z obiektem w Jaworze to największa konstrukcja szkieletowa w Europie, naprawdę imponuje.

Zbudowany z belek drewnianych, bez użycia metalowych gwoździ jest ogromny.

Historia jego powstania w 1652 roku wiąże się z pokojem westfalskim kończącym wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy.

Cesarska zgoda na budowę Kościołów Pokoju obwarowana była dodatkowymi ograniczeniami:

  • budowle miały być wzniesione jedynie z materiałów nietrwałych (drewno, słoma, glina, piasek)
  • kościoły mogły być wybudowane jedynie poza granicami miasta, nie dalej jednak niż na odległość strzału armatniego od murów miejskich
  • nie mogły mieć wież ani dzwonów, ani tradycyjnego kształtu świątyni
  • musiały być ukończone w przeciągu jednego roku
  • musiały zostać wzniesione na koszt protestantów
  • nie mogły przy nich powstać szkoły parafialne

Opis budowli

Kościół Pokoju w Świdnicy: 44m długości, 30,5m szerokości, powierzchnia budowli 1090m², mieści 7500 osób, z czego 3000 miejsc siedzących.

źródło: pl.wikipedia.org

Kościół Pokoju

Kościół Pokoju

Kościół Pokoju

Kościół Pokoju

Kościół PokojuKościół Pokoju Kościół PokojuKościół Pokoju

Leave a Reply

Your email address will not be published.