Categories
Wordpress www

Redirect strony przez plik .htaccess

Można ustawić przekierowanie z jednego adresu na drugi:

np. poprzez plik .htaccess:

RewriteEngine On
Options +FollowSymlinks
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.dobrastronka.pl
RewriteRule ^(.*)$ http://dobrastronka.pl/$1 [R=301,L]

Powyższy kod przekieruje z adresu http://www.dobrastronka.pl na adres http://dobrastronka.pl