Categories
Wiersze

Smutne to chwile

Smutne to chwile
gdy kabaret łka
zaś żart najlepszy
łezką trąci.

Smutne to chwile
gdy człowiek w rozpaczy
sens życia traci
w beznadziei się pogrąża.

Smutne to chwile
gdy człowiek nie kochany
o miłość woła i pragnie
błaga i wyje.

Smutne to chwile…
…Panie rozraduj
duszę sługi Twego.
„Dlaczego mają się
śmiać poganie:
Gdzie się ich Bóg
znajduje?”

6.08.00 StC

Categories
Wiersze

Smutno mi w niebie…/ …bez Ciebie

Smutno mi
w niebie…
…bez Ciebie

idziesz?
potknąłeś się?
wstań
weź swoje
łoże
i chodź

idziesz?
zgrzeszyłeś?
kto jest bez
winy niech
pierwszy rzuci
kamień…
wstań
idź
i nie grzesz
więcej.

idziesz?
choryś?
Nie mam
nikogo
ktoby mnie
wprowadził…
wstań
i idź.

idziesz?
jesteś zbrukany?
(? Panie jeśli
chcesz możesz
mnie oczyścić
chcę, bądź
oczyszczony
?)

idziesz?
nie domagasz?
(? Panie
nie jestem
godzien
abyś
przyszedł
do mnie
powiedz tylko
słowo
a będę
uzdrowiony
?)

…odpuszczają
Ci się grzechy
Twoje
wstań i idź.

<dok.> 12.03.01 StC