Categories
Ciekawostki Teologia

Jak prowadzić z sukcesem biznes – lekcje z Talmudu

Ostatnio znajoma podesłała mi link: http://www.kahaner.com/10_talmud_lessons.shtml

Aby go lepiej zrozumieć postanowiłem przetłumaczyć go na Polski, uważam iż przedstawia niezwykle uniwersalne zasady prowadzenia z sukcesem biznesu:

 1. Lekcja pierwsza: Duchowa strona pieniędzy
  1. Ostateczną rolą pieniędzy jest zapewnienie osobie i/lub firmie czasu i zasobów do nauki, wzrostu duchowego i czynienia dobrych uczynków.
  2. Naprawdę bogata osoba to taka, która zachwyca się tym co posiada.
  3. Zyskowne przedsiębiorstwa są zobowiązane do dobrych uczynków dzięki swoim pieniądzom, do zwiększania dobrobytu społeczności poprzez pracę.
  4. Sukces finansowy opiera się na zadowoleniu klientów, respektowaniu praw i potrzeb pracowników i produkcji wspaniałych produktów i usług.
 2. Lekcja druga: Praca jako akt święty
  1. Praca uważana jest za akt święty, żadna praca nie hańbi, bez względu jaka ona jest.
  2. Głównym celem pracy jest zarabianie pieniędzy. Jednak praca buduje poczucie własnej wartości, pozwalając na wspieranie włąsnej osoby, własnej rodziny i własnej społeczności. Praca to nasz wkład do tego co nas otacza.
  3. Dzień odpoczynku w tygodniu jest konieczny dla dobrego zdrowia i samopoczucia osoby. Również zwiększa wydajność.
  4. Trzeba zachować rónowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem. Za dużo każdego jest szkodliwe.
 3. Lekcja trzecia: Traktowanie pracowników, dobre wynagradzanie
  1. Wynagrodzenie musi być wypłacane natychmiast.
  2. Pracodawcy są zobowiązani do zachowania i ochrony pracy. Praca musi być bezpiecznym miejscem.
  3. Nigdy nie poniżaj lub nie krytykuj pracownika.
  4. Pracodawcy muszą kierować swoimi pracownikami bezpośrednio, niech pracownicy wiedzą dokładnie czego się od nich oczekuje.
  5. Pracodawcy nie mogą zmuszać pracowników do działań niezgodnych z prawem w zakresie kontroli pieniędzy lub produktu.
  6. Należy zawsze i w pierwszej kolejności przestrzegać lokalnych zwyczajów wynagradzania i warunków pracy.
  7. Życzliwy manadżer przyciągnie i zachowa najbardziej produktywnych pracowników. To przywódcy ustalają standardy zachowania w firmie.
 4. Lekcja czawarta: Dawanie i otrzymywanie uczciwego dnia pracy
  1. Pracownicy nie mogą być angażowani w żadną aktywność poza regularną, stałą pracą, to niekorzystnie wpływa na ich wydajność pracy.
  2. Pracownicy muszą pracować w pełnym wymiarze dnia roboczego.
  3. Nie ma czegoś takiego jak drobne kradzieże (np. Zabieranie niedrogich materiałów biurowych) w firmie.
  4. Osoby poszukujące pracy nie powinny ubiegać się o pracę oraz nie powinny być zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne, jeśli nie zamierzają ubiegać się o pracę lub nie zamierza się ich zatrudnić. Jeśli są już w trakcie rekrutacji nie powinny brać pracy od kogoś innego.
  5. Pracuj blisko domu, nawet jeśli oznacza to pracę o niższym wynagrodzeniu.
 5. Lekcja piąta: Zbieranie zysków i etyka
  1. Spekulacja na rzeczach niezbędnych do życia jest nie dozwolona.
  2. „Właściwą cenę” określa rynek – klient i sprzedawca. Obie strony mają takie same możliwości ustalania wysokości ceny.
  3. Transakcja gospodarcza jest zakończona i dochodzi do skutku, jeśli obie strony dojdą do porozumienia i zgodzą się na warunki.
  4. Sprzedający musi upewnić się że klient wie dokładnie co kupuje.
  5. Kredo: „niech kupujący ma się na baczności” (kupujący jest sam odpowiedzialny za sprawdzenie, czy nabył właściwy towar w i dobrym stanie – jest nie dopuszczalne.
   Sprzedawcy mogą pokazywać i prezentować swoje produkty i usługi od najlepszej strony, mogą podkreślać pozytywne strony i cechy, ale muszą także zwrócić uwagę na ewentualne wady i braki.
  6. Nawet uczciwe firmy muszą unikać pojawienia się ewentualnych nieprawidłowości, nieścisłości, tak aby zachować swoją reputację nieskazitelną.
  7. Wszystkie produkty muszą mieć gwarancję zwrotu pieniędzy.
  8. Korzystanie z „zasłony firmy” jest nie dopuszczalne. Wszyscy manadżerowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich firm. Każdy pracownik musi działać etycznie.
  9. Przedsiębiorstwa, które sprzedają produkty potencjalnie niebezpieczne (broń, tytoń, substancje chemiczne, itp.) muszą upewnić się, że kupujący rozumie zagrożenia wynikające z zastosowania produktu.
  10. Kupujący nie powinien wyrażać zainteresowania towarami, jeśli nie mają zamiaru dokonać zakupu.
 6. Lekcja szósta: Bilansowanie środowiska i zysków
  1. Nie zużywać więcej materiałów niż jest to konieczne.
  2. Zasoby naturalne mogą wyć wykorzystane, ale nie mogą być marnowane w celu osiągnięcia zysku.
  3. Procesy produkcyjne, które wytwarzają odpady są nieefektywne i mniej rentowne. Procesy produkcji powinny naśladować zachowania z gospodarki natury.
  4. Powodowanie zanieczyszczenia jest nie do zaakceptowania moralnie.
  5. Zdrowe środowisko musi być zrównoważone ze wzrostem gospodarczym. Ani jedno, ani drugie nie jest ważniejsze.
  6. Nie ma czegoś takiego jak lokalne zanieczyszczenia. Wszystkie lokalne zanieczyszczenia mają wpływ na cały świat.
 7. Lekcja siódma: Zasady partnerstwa, oferty i zadłużenia
  1. Pomimo przeważających pozytywnych czynników, jeśli kultury firm są nie zgodne ze sobą, to połączona współpraca lub partnerstwo nie powiedzie się.
  2. Honoruj wszystkie warunki dokładnie spisanych umów.
  3. Przy pożyczaniu pieniędzy należy postępować jak przy biznesowej współpracy, pożyczka musi być przeznaczona na celu uzyskania zysku.
  4. Upadłość to nie honorowy sposób na długi. Wszystkie pożyczki muszą być spłacone w całości.
  5. Kredytodawcy nie mogą nękać lub zawstydzać swoich dłużników.
  6. Kredytodawcy nie powinni pożyczać pieniędzy tym od których nie można oczekiwać zwrotu.
 8. Lekcja ósma: Konkurencja jest tylko dla prawdziwych konkurentów.
  1. Nie konkurować z obecnymi firmami, chyba że produkty i usługi znacznie się różnią ceną, jakością, wyborem.
  2. Nowi konkurenci muszą konkurować na równych prawach i warunkach z obecnymi firmami. Oznacza to płacenie takich samych podatków i wypłacanie porównywalnych wynagrodzeń.
  3. Mocna konkurencja jest zawsze korzystna dla klienta.
  4. Małe przedsiębiorstwa mogą z sukcesem konkurować z większymi przedsiębiorstwami poprzez znalezienie niezagospodarowanej niszy.
  5. Własność intelektualna musi byc dobrze zabezpieczona, aby zagwarantować firmie rozwój.
 9. Lekcja dziewiąta: Edukacja jest procesem na całe życie
  1. Uczenie się jest procesem na całe życie. Ludzie muszą kontynuować naukę w trakcie całej swojej kariery.
  2. Przedsiębiorstwa zyskują ustanawiając programy edukacyjne dla pracowników. Przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z pomocy w wykształceniu dzieci ze swoich społeczności.
  3. Edukacja pracownika powinna skupiać się na krytycznym myśleniu, a nie na wkuwaniu na pamięć.
  4. Studenci powinni odróżniać informacje od wiedzy. Informacja jest towarem, który nabiera wartości po tym, gdy się ją przefiltruje i przeanalizuje dzięki wiedzy.
  5. Nauka grupowa jest bardziej skuteczna niż nauka edukacja, ponieważ wiąże się z zadawaniem pytań i wymianą pomysłów.
  6. Najskuteczniejsi nauczyciel to ci, którzy łączą nauczaną wiedzę z doświadczeniem zdobytym na odpowiednim stanowisku pracy w branży.
 10. Lekcja dziesiąta: Dobroczynność to coś więcej niż tylko dawanie
  1. Dobroczynność jest obowiązkiem wszystkich. Datki dawane w pobliżu domu są najbardziej błogosławione.
  2. Pomoc osobie lub firmie, pożyczka, pracą czy partnerstwem jest najszlachetniejszą formą dobroczynności.
  3. Dobroczynność nie może zależeć od rasy, wyznania, religii lub postawy odbiorcy.

Myślę, że tu jest bardzo dużo racji i wszyscy powinni się do tego stosować, a jak jest w rzeczywistości?

Leave a Reply

Your email address will not be published.