Categories
Wiersze

Na drzewie krzyża wzniesiony

Na drzewie krzyża wzniesiony
ku zgorszeniu
do chwały, nieba dosięgnął,
zasiadł po prawicy…

<dokończyć> 04.09.00 StC

Leave a Reply

Your email address will not be published.