Categories
Wiersze

Widziałem Boga

Widziałem Boga
tylko, nie pamiętam
gdzie i kiedy.
Naprawdę!
Wi-dzia-łem BO-GA!!!
Nie śmiej się proszę.
Widziałem Boga.
Nie pamiętam
gdzie i kiedy
zapomniałem,
ale pamiętam,
że pamiętałem.

23.01.01 StC

Leave a Reply

Your email address will not be published.